fbpx
Starałam się, żeby zdjęcie było bardziej apetyczne niż to ostatnie z hemoroidami. Choć i to i to żylaki i obydwa rodzaje nieestetyczne, to żylaki na stopach starszej osoby aż tak źle nie wyglądają:) Jeśli weźmiemy pod uwagę dominację waty w starczym wieku, żylaki wydają się być czymś zupełnie naturalnym, ba..czymś, co wskazuje na bogactwo zgromadzonego doświadczenia i wiedzy… Co innego, gdy problem ten dotyka osobę w młodym wieku – wskazuje bowiem na zaburzenia doszy wata i pitta a tym samym na zaburzenia w pracy całego systemu krążenia.
Przyczyny:
1. Zaburzenie doszy wata, a w szczególności poddoszy vyana wata
Zwiększone ciśnienie krwi wytworzone wskutek zaburzeń vyanu waty wpływa na zastawki oraz ściany naczyń krwionośnych. Vyana wata, jedna z poddoszy waty, odpowiada za transport krwi bogatej w tlen z serca do komórek organizmu przez tętnice. Reguluje również przepływ krwi ubogiej w tlen z komórek organizmu z powrotem do serca przez żyły.
Jak to działa? 
Mechanizm przepychania krwi z powrotem do serca opiera się na działaniu jednokierunkowych zastawek, które zapobiegają cofaniu się krwi w dół. Jeśli poddosza vyana wata jest niezrównoważona, nadmierna suchość powoduje stwardnienie i utratę elastyczności zastawek oraz ścian żył. Jednocześnie wzrost ciśnienia krwi rozszerza żyłę, a zastawki nie działają prawidłowo, a krew, zamiast przepływać z jednej zastawki do drugiej gromadzi się między nimi uwidaczniając w powierzchownych żyłach nóg (te położone głębiej mają większe „wsparcie” ze strony „asekurujących „mięśni). W rezultacie otrzymujemy podskórne zastoiny krwi w postaci popularnie znanych żylaków.
2. Nierównowaga doszy pitta – zwłaszcza ranjaka pitta
Gorąca i ostra z natury pitta reguluje metaboliczne i hormonalne funkcjonowanie organizmu. Jedna z jej subdosz, Ranjaka Pitta, utrzymuje czystość krwi. Ranjaka Pitta ma swoją siedzibę w wątrobie i śledzionie a jej zadanie jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu! Odpowiada bowiem za skład krwi oraz dystrybucję składników odżywczych do komórek i tkanek przez krew. Jeśli Ranjaka Pitta nie jest w równowadze, krew może zostać zanieczyszczona ama, czyli toksycznymi substancjami z przemany materii. W rezultacie dochodzi do powstania owrzodzeń i zanieczyszczenia krwi, która gromadzi się w zastoinie.
3. Niewłaściwa pozycja
Każda pozycja oraz stan, w którym wywierany jest nadmierny nacisk na nogi lub dół brzucha może powodować żylaki. Mam tu na myśli:
–  stanie przez długi czas w jednym miejscu, 
–  ciąża oraz menopauza, podczas której następują duże wahania hormonów
– otyłość, 
– siedzący tryb życia, 
– podnoszenie ciężarów i nadmierny wysiłek fizyczny
– przewlekłe zaparcia, 
– niedobory żywieniowe
– zażywanie leków hormonalnych
– palenie papierosów
– noszenie za ciasnych ubrań, szczególnie sztucznych materiałów wzmagających potliwość
– utrata elastyczności skóry pod wpływem starzenie się organizmu i dominacji doszy wata

Środki zaradcze raz, dwa, trzy:)
1. Dieta
Stosuj dietę równoważącą energię wata i pitta. W ziemie kieruj się zaleceniami dla waty, w ciepłe pory roku korzystać ze wskazówek dla doszy pitta.
Swoje posiłki bazuj na słodkim – to smak, który równoważy zarówno watę jak i pittę, ale nie unikaj  umiarkowanych ilości gorzkiego i cierpkiego smaku (np. z warzyw strączkowych, ziół, sałat, kakao) – pacyfikującego pittę. Uważaj z kolei na smak słony – wata go potrzebuje, ale słone potrawy sprzyjają zatrzymywaniu płynów i opuchlinom, co pogłębia i tak już nieciekawą postać żylaków.
W twojej diecie powinny zatem znaleźć się:
– jagody, jeżyny, wiśnie, owoce głogu (Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51)
– marchew, dynia, bataty, czerwone warzywa, jagody, zielone liście – produkty bogate w beta karoten pomagający w gojeniu nabłonka
– warzywa strączkowe, warzywa kapustne, pełnoziarniste zboża, owoce i zielone warzywa – główne źródła witamin z grupy B pomagających utrzymać silne naczynia krwionośne
– witamina C i bioflawonoidy, które wspomagają krążenie, pomagają w gojeniu się ran i wzmacniają ściany żył; znajdują się w owocach cytrusowych, czerwonych i żółtych warzywach jak papryka
–  owoce cytrusowe (szczególnie w tym białym obszarze skórki), morele, jagody, jeżyny, wiśnie, róża – źródła rutyny, jedego z bioflawonoidów pomocnych w uszczelnianiu żył
– oleje i tłuszcz, zawierające naturalną witaminę E
– czosnek – naturalne źródło lecytyny, która pomaga zemulgować tłuszcze i poprawić krążenie

– nasiona dyni, które zawierają cynk pomocny w gojeniu się ran
Szczegółowy wykaz witamin i produktów, w których się znajdują znajdziesz tutaj

– migdały, pistacje, soczewice, ziemniaki, banany – produkty bogate w potas, który pomaga z walce z retencją wody w organizmie

– produkty bogate w błonnik, który zapobiega zatwardzeniom

– ekstrakt z pestek winogron – może pomóc zmniejszyć obrzęk łydek i inne objawy przewlekłej niewydolności żylnej, choć obecnie dostępnych jest niewiele dowodów na jego skuteczność.

– spośród ziół w ajurwedzie na żylaki znajdziesz moc formuł i mieszanek, ale najważniejszą rolę odgrywają w nich:  Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphla, Amalaki i Ashwagandha.


2. Ruch
Ameryki nie odkrywam – ruch to zdrowie:) Codzienne ćwiczenia są niezbędne do poprawy krążenia w całym organizmie a tym samym do zmniejszenia żylaków. Nawet pół godzinny regularny spacer pomoże w „rozbujaniu” układu krwionośnego i dotlenieniu organizmu
– korzystaj z dobrodziejstw pozycji odwróconych, dzięki którym usprawnisz odpływ krwi z dolnych partii ciała do górnej. Wybieraj odpowiednie pozycje odwrócone do własnej doszy i kondycji. Szczególnie polecam: sirsasana i viparita karani.
–  podnoś nogi podczas długiego siedzenia i rób częste przerwy. Wstań, przeskakuj z nogi na nogę, zegnij i wyprostuj kolana, a nawet rób popularne pajacyki – wszystko po to, by usprawnić krążenie. Jeśli musisz stać przez długi czas, co kilka minut przesuwaj ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jeśli musisz siedzieć przez dłuższy czas, pamiętaj, by nie siedzieć „noga na nodze”, czyli jak do kawy, aby zapobiec gromadzeniu się krwi i obciążeniu jednej kończyny.

3. Codzienny masaż
Mój dziadek każdej wiosny zbiera u mnie kwiaty kasztanowca. Zalewa je spirytusem i robi z nich taką „nacierkę” jak to nazywa. Tą nacierkę wciera w swoje osiemdziesięciokilkuletnie obolałe łydki pełne żylaków. „Tak robiło się od zawsze” – powiada kiedy pytam go o źródła tej czynności. Tak, od dawna wiadomo, że wyciąg z kasztanowca może pomóc zmniejszyć ból nóg, ciężkość i swędzenie u osób z przewlekłą niewydolnością żylną, która jest główną przyczyną żylaków, ale dopiero badania z 2006 roku udowadniają tą mądrość ludową.
Delikatny masaż nóg pomoże w utrzymaniu prawidłowego przepływu krwi w żyłach. Możesz użyć prócz oleju bazowego specjalnych olejków leczniczych jak  pinda taila, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi taila, które zmniejszają ból. Pamiętaj żeby nie naciskać bezpośrednio na żylaki!
Możesz też zrobić pastę triphala churna, mieszając triphala z dowolnym olejem do masażu (rozgrzanym). Paste nakładaj na dotknięte dolegliwością miejsca, aby złagodzić ból i poprawić krążenie w tym rejonie.

I tried to choose the photo more „appetizing” than
the last one with hemorrhoids:) Although both are unsingly, varicose veins on
the feet of an elderly person do not look so bad:) If we consider the dominance
of vatta in old age, varicose veins seem to be something completely natural,
which lightly indicates accumulated experience and knowledge … It is
different when this problem affects a person at a young age – because it
indicates disturbances in vatta and pitta doshas and thus defects in the work
of the entire circulatory system. 
Causes:
1. A disorder of vatta dosha, particulary vyanu vatta 
Increased blood pressure created as a result of vyanu vatta
disorder, affects the valves and walls of blood vessels. Vyana vatta, one of
the vattas subdosha, is responsible for transporting blood rich in oxygen from
the heart to the cells of the body through the arteries. It also regulates
oxygen-poor blood flow from the body’s cells back to the heart through the
veins.
How it is working?
  
The mechanism of pushing blood back to the heart is based on
the action of one-way valves that prevent the blood from going back down. If
the vyana vatta is unbalanced, excessive dryness causes hardening and loss of
elasticity of the valves and walls of the veins. At the same time, the increase
in blood pressure dilates the vein and the valves do not work properly. Instead
of flowing from one valve to another, blood accumulates between them, showing
in the superficial veins of the legs. As a result, we get subcutaneous blood
stasis in the form of popularly known varicose veins.
2. Imbalance of pitta dosha – especially ranjaka pitta
Hot and sharp in nature, pitta regulates the metabolic and
hormonal functioning of the body. One of its subdosha, ranjaka pitta, keeps
blood clean. Ranjaka pitta is located in the liver and spleen and is extremely
important for the functioning of the whole organism! It is responsible for
blood composition and distribution of nutrients to cells and tissues by the
blood. If ranjaka pitta is out of balance, blood may be contaminated with ama,
which is toxic substances from the metabolism. As a result, ulceration and
blood contamination occur, which accumulates in varicose veins.
3. Incorrect position
Any position or condition in which there is excessive
pressure on the legs or lower abdomen can cause varicose veins. I mean:
– standing in one place for a long time,
– pregnancy and menopause, during which there are large
fluctuations in hormones, 
– obesity,
– sedentary lifestyle,
– weight lifting and excessive physical exertion, 
– chronic constipation,
– nutritional deficiencies,
– taking hormonal medicines,
– smoking,
– wearing too tight clothes, especially artificial
sweat-enhancing materials,
– loss of skin elasticity due to aging and the dominance of vatta
What can you do 1, 2, 3 🙂
1. Diet
Follow a diet that balances vatta and pitta energy. In the winter,
follow the recommendations for vatta, in warm seasons use the tips for pitta
dosha.
Your meals should be based on sweet rasa – it is a taste that balances both vatta and pitta, but
do not avoid moderate amounts of bitter and tart taste (e.g. from leguminous
vegetables, herbs, lettuces, cocoa) – pacifying pitta. Watch out for the salty
taste – vatta needs it, but salty foods are conducive to fluid retention and
swelling, which worsens varicose veins.
Your diet should therefore include:
– berries, blackberries, cherries, hawthorn fruits
(Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51) 
– carrots, pumpkins, sweet potatoes, red vegetables,
berries, green leaves – products rich in beta carotene helping to heal the
epithelium
– legumes, vegetables, whole grains, fruits and green
vegetables – the main sources of B vitamins to help maintain strong blood
vessels
– vitamin C and bioflavonoids, which support circulation,
help healing wound and strengthen the walls of the veins; you can find in
citrus fruits, red and yellow vegetables like peppers
– citrus fruits (especially in this white area of ​​the
skin), apricots, berries, blackberries, cherries, rose – sources of rutine, one
of the bioflavonoids, helpful in sealing the veins
– oils and fat, containing natural vitamin E
– garlic – a natural source of lecithin, which helps to
emulsify fats and improve circulation 
– pumpkin seeds that contain zinc to aid in wound healing
A detailed list of vitamins and products in which they are
found can be found here
– almonds, pistachios, lentils, potatoes, bananas – products
rich in potassium, which helps fight water retention in the body
– fiber-rich foods that prevent constipation
– grape seed extract – can help reduce calf edema and other
symptoms of chronic venous insufficiency, although currently little is
available for its effectiveness.
– among the herbs in Ayurveda for varicose veins you will
find the power of formulas and mixtures, but the most important role is played
by: Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphl, Amalaki and
Ashwagandha.
2. Movement
I do not discover America – movement is health 🙂 Daily
exercise is necessary to improve circulation throughout the body and thus to
reduce varicose veins. Even a half-hour regular walk will help
„swing” the circulatory system and oxygenate the body 
– use the benefits of inverted positions, thanks to which
you will improve the outflow of blood from the lower body to the upper. Choose
the right positions inverted to your own dosha and condition. I especially
recommend: sirsasana and viparita karani.
– raise your legs during a long sitting and take frequent
breaks. Stand up, jump from leg to leg, bend and straighten your knees, and
even do popular rompers – all to improve circulation. If you have to stand for
a long time, move the weight from one leg to another every few minutes. If you
have to sit for a long time, remember not to sit „leg on leg”, or
like coffee, to prevent blood accumulation and strain on one limb.
3. Daily massage
My grandfather gathers chestnut flowers every spring. He
floods them with spirit. He rubs this rubbing into his eighty-year-old sore
calves full of varicose veins. „It has always been like this,” he
says when I ask him about the source of this activity. Yes, it has long been
known that horse chestnut extract can help reduce leg pain, heaviness and
itching in people with chronic venous insufficiency, which is the main cause of
varicose veins, but only research from 2006 proves this folk wisdom.
A gentle leg massage will help maintain normal blood flow in
your veins. In addition to the base oil, you can use special medicinal oils
such as pinda tail, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi tail, which reduce
pain. Remember not to press directly on varicose veins!
You can also make triphala churna paste by mixing triphala
with any massage oil (warmed up). Apply paste to affected areas to relieve pain
and improve circulation in this area.