fbpx
Nie możesz żyć bez kawy? Mam 32 lata i jeszcze nigdy w życiu jej nie spróbowałam. Ale z okazji urodzin męża, który bardzo chce się ze mną napić kawy, jak mąż z żoną w każdym normalnym małżeństwie, mam zamiar to zrobić:)
I w zasadzie tylko dlatego, stymulantów innych niż krzyczące dzieci mi nie potrzeba…
Nie dość, że hamują wydzielanie melatoniny to jeszcze rozregulowują naturalny rytm serca…
Z drugiej strony, naturalne stymulanty podnoszą poziom energii, poprawiają samopoczucie oraz zwiększają zdolności wysiłkowe; wspierają również funkcje umysłowe, zwiększają możliwość koncentracji. Jeśli potrzebujesz stymulantów sięgnij po inne niż kawa, kakao, alkohol i tytoń naturalne produkty energetyzujące:
· Kawę postaraj się zastąpić na przykład wysokobłonnikową kawą zbożową z dodatkiem napoju roślinnego (np. mleka kokosowego z zawartością tłuszczu 17%) zamiast mleka krowiego czy śmietanki. 
· Możesz również spróbować pobudzającej guarany, bogatej jest w naturalne stymulanty, takie jak kofeina, teobromina czy teofilina 
· Napij się herbatki z dziurawca – to naturalny antydepresant i zioło pomagające zyskać wigor 
· Herbaty, zawierające teinę mają również działanie stymulujące – staraj się jednak unikać czarnej herbaty i zastąp ją białą lub zieloną, łagodniejszą. Z kolei czerwona herbata ma właściwości zwiększające metabolizm, zatem też nie jest odpowiednia w diecie anabolicznej. 
· Kardamon – kolejny z naturalnych stymulantów, nie tylko pobudza trawienie od samego zapachu, ale wzmacnia i stymuluje pracę serca. Uchodzi za jeden z najlepszych środków tonizujących mózg, usprawniających myślenie i koncentrację oraz poprawiających pamięć. 
· Używaj w kuchni przypraw, takiech jak wanilia, goździki, kolendra, anyżek, gałka muszkatołowa czy imbir – mają działanie pobudzające. 
· Damiana (Turnera aphrodisiaca; Turnera diffusa), ziele, które, jak sama łacińska nazwa wskazuje, w medycynie ludowej było stosowane w celu zwiększania witalności i popędu płciowego – z suszu damiany robi się po dziś dzień pobudzającą i wzmacniającą herbatę. 
· Może łyżeczka miodku? Miód jest po prostu świetnym źródłem energii łatwiej do spożytkowania natychmiast! 
· Żeńszeń koreański oraz korzeń maca w drugiej części świata (Ameryka Południowa) mają podobne właściwości: zwiększające wydolność ciała, dodające wigoru oraz podnoszące libido – herbatka z żeń-szenia to świetny naturalny łagodny stymulant. 
· I wreszcie brahmi – bacopa drobnolistna, której koniecznie musisz spróbować jeśli potrzebujesz stymulacji. To zioło, które poprawia pamięć, koncentrację, wzmacnia inteligencję i świadomość ciała oraz umysłu. jego prabhav to medhya – dobry dla mózgu. Zwiększa wydajność poznawczą, poprawia pamięć, jest pomocne w leczeniu depresji i lęków.
 Mój osobisty małżonek – nałogowy pijacz kawy, powoli rezygnuje z takiej dużej ilości kawy jaką wypija na rzecz niedzielnego relaksu z kawą i dobrą książką. Jeśli podoba ci się taka koncepcja – dołącz:)  Pamiętaj, żeby dodać do kawy sproszkowaną gałkę muszkatołową oraz kardamon. Jeśli lubisz czarną herbatę dodaj do niej plasterek imbiru; do czekolady sproszkowany imbir, kardamon lub kminek a szkodliwe właściwości alkoholu zneutralizujesz żując 1/2 łyżeczki nasion kminku lub 1,2 nasiona kardamonu.

You can’t live without coffee? I’m 32 years old and I’ve never tried it in my life. But for the birthday of my husband, who wants to drink coffee with me, like a husband and wife in any normal marriage, I’m going to do it 🙂
 I don’t need stimulants other than screaming children …
Not only that they inhibit melatonin secretion, they also deregulate the natural heart rhythm …

On the other hand, natural stimulants increase energy levels, improve well-being and increase exercise capacity; they also support mental functions, increase the ability to concentrate. If you need stimulants, reach for other energy products other than coffee, cocoa, alcohol and tobacco:

– Try to replace coffee with, for example, high-fiber cereal coffee with the addition of a vegetable drink (e.g. coconut milk with 17% fat content) instead of cow’s milk or cream.

– You can also try stimulating guarana, rich in natural stimulants such as caffeine, theobromine and theophylline

– Drink tea with St. John’s wort – a natural antidepressant and herb that helps you gain vigor

– Teas containing teins also have a stimulating effect – however, try to avoid black tea and replace it with white or green, milder. In turn, red tea has metabolism-increasing properties, so it is also not suitable in an anabolic diet.

– Cardamom – another of the natural stimulants, not only stimulates digestion from the smell itself, but strengthens and provoke the work of the heart. It is considered to be one of the best brain tonics, to improve thinking and concentration, and to improve memory.

– Use spices, such as vanilla, cloves, coriander, anise, nutmeg and ginger – they have a stimulating effect.

– Damiana (Turnera aphrodisiac; Turnera diffusa), a herb that was used in folk medicine to increase vitality and sex drive – dried damiana is still used to stimulate and strengthen tea today.

– Maybe a teaspoon of honey? Honey is simply a great source of energy that is easier to use immediately!

– Korean ginseng and maca root in the second part of the world (South America) have similar properties: increasing body efficiency, adding vigor and raising libido – ginseng tea is a great natural mild stimulant.

– And finally brahmi – which you must try if you need stimulation. It is an herb that improves memory, concentration, strengthens intelligence and awareness of the body and mind. his prabhav is medhya – good for the brain. It increases cognitive performance, improves memory, and is helpful in treating depression and anxiety.

 My personal spouse – a compulsive coffee drinker, slowly gives up the amount of coffee he drinks for a Sunday relaxation with coffee and a good book. If you like this concept – join 🙂 Remember to add powdered nutmeg and cardamom to your coffee. If you like black tea, add a slice of ginger to it; for chocolate powdered ginger, cardamom or cumin and you will neutralize the harmful properties of alcohol by chewing 1/2 teaspoon of cumin seeds or 1.2 cardamom seeds.