fbpx
Marzec i kwiecień – miesiące wczesnej wiosny to w kalendarzu ajurwedyjskim czas przeznaczony na regenerację wątroby i woreczka żółciowego po obfitych zimowych posiłkach. To właśnie jedna z funkcji postu, ograniczeń żywieniowych, na które decyduje się duża część społeczeństwa.
O wątrobie, jej właściwościach, znaczeniu dla organizmu, funkcjach jakie spełnia i metodach na jej regenerację uczy się już małe dzieci; wie też o nich, w mniejszym lub większym stopniu, każdy dorosły. Ale wiedza nie przekłada się na praktykę, dopóki nie ma takiej potrzeby (czytaj dopóki organ nie padnie lub nie wystąpią jakieś dolegliwości). 
A przecież w codziennej rutynie może znaleźć się miejsce na kilka prostych czynności, które pomogą wątrobie w jej nieustannej pracy: 
* Pierwszy i najprostszy z nich to sen w godzinach między 23 a 3 w nocy – w dobowym rytmie pracy organów to czas przeznaczony na najbardziej wytężoną pracę pęcherzyka żółciowego i wątroby.
* Jeśli jesteś w grupie „4F” – Famale, Fourty, Fertile, Fatty (kobieta, czterdziestoletnia, płodna, otyła) – jesteś w tak zwanej grupie ryzyka jeśli chodzi o tworzenie się w pęcherzyku kamieni żółciowych. Pamiętaj o lekkostrawnej diecie redukującej energię pitta
* Być może wydaje ci się to błahe, ale spróbuj sypiać na lewej
stronie. Według ajurwedy spanie na lewej stronie odciąża wątrobę i narządy z
nią połączone oraz sprzyja dobremu trawieniu. Możesz spróbować tzw. kąpieli
księżycowych, polecanych w ajurwedzie na pacyfikację energii pitta. Polegają
one na wystawianiu się na działanie księżyca w pełni.

karczoch, cykoria, kurkuma, dziurawiec, ostropest plamisty i mniszek lekarski – to najczęściej zalecane w naturoterapii zioła na poprawę funkcjonowania pęcherzyka żółciowego. Nazbieraj pokrzyw, dodaj liści młodego mniszka i zrób koktajl dla dróg żółciowych
* Zrób herbatkę ze świeżych liści brzozowych. Garść rozdrobnionych liści zalej szklanką wrzątku, odstaw na 20 minut i przecedź. Pij rano i wieczorem przed posiłkiem.
* do diety wprowadź fasolę mung pod różnymi postaciami i w różnych kolorach: może być zupa, kichadi, fasola z warzywami albo nawet ciasteczka fasolowe… wszystko zależy od wyobraźni! Fasola mung wspiera proces usuwania toksyn z organizmu przyspieszając pracę wykonywaną przez wątrobę
* Substancje przywracające harmonię w pracy wątroby to: róża, drzewo sandałowe, rumianek, mirt, lawenda, kolendra, neem, krwawnik, chryzantema, kurkuma, szafran, wiciokrzew. Spróbuj odprężającej kąpieli z użyciem olejków eterycznych z tych roślin
* Produktami, które wymagają zwiększonej aktywności wątroby są: alkohol, tłuszcze, szczególnie nasycone, węglowodany proste, grzyby, kapusta, brukselka, kalafior, niedojrzałe, kwaśne owoce, czerwone mięso, ostre przyprawy (podrażniają), ryby, czekolada, kofeina oraz produkty strączkowe – wyeliminuj je z diety w czasie detoksu wątroby. W zamian spożywaj lekkie warzywne zupy, naturalnie detoksyfikujące buraki, szczególnie w postaci kiszonej, grapefruity, zieloną herbatę, awokado, migdały, marchewkę, sok jabłkowy i zdrowe tłuszcze.
*Wątroba jest bardzo wrażliwa na stan emocjonalny – podrażnia
ją gniew, zazdrość, nienawiść i branie na siebie zbyt dużej odpowiedzialności.
Te emocje mogą przyczyniać się do zaburzeń w jej pracy i potraktuj to bardzo
poważnie. Znajdź koniecznie delikatny sposób na uwolnienie od tych emocji, bez tłumienia ich w sobie. Łagodny oznacza również bez tłuczenia szklanek i talerzy:)
* staranne czyszczenie nosa, gardła, języka powinno być już szarą rutyną każdego poranka. Te zabiegi wchodzą w skład Szatkarman, czyli Sześciu Rytuałów Oczyszczających, których zadaniem jest prewencja i wspomaganie naturalnych procesów samouzdrawiania. 
March and April -in the Ayurvedic calendar it is the time for regeneration of the liver and gall bladder after heavy winter meals. This is one of the functions of fasting, nutritional restrictions so popular in Lent.
The liver: its properties, importance for the body, the functions it performs and the methods for its regeneration are already taught to young children. Every adult knows about them, to a greater or lesser extent. But this knowledge does not translate into practice until there is such a need.
In the daily routine, you may find some space for a few simple steps that will help the liver in its constant work:
* The first and the simplest of them is to sleep between 23p.m. and 3 a.m. – in the daily rhythm of the organs work is the time for the most intense work of the gall bladder and liver.
* If you are in the group „4F” – Famale, Fourty, Fertile, Fatty – you are in the so-called „risk group” when it comes to formation gall stones in the gall bladder. Remember about a digestible diet that reduces pitta energy.
* You may find it trivial, but try to sleep on the left side. According to Ayurveda, sleeping on the left side relieves the liver and organs connected with it and promotes good digestion. You can try the so-called „lunar baths”, recommended in ayurveda for the pacification of pitta energy. You have to just lying in the moon rays.
* artichoke, chicory, turmeric, St. John’s wort, milk thistle and dandelion – these are the herbs most frequently recommended in natural therapy for improving the functioning of the gall bladder. Harvest nettles, add leaves of the young nun and make a cocktail for the bile ducts.
* Make tea with fresh birch leaves. A handful of shredded leaves pour a glass of boiling water, leave for 20 minutes and strain. Drink in the morning and in the evening before a meal.
* add mung beans for the diet in various forms and in different colors: soup, kichadi, beans with vegetables or even bean cakes … it all depends on your imagination! Mung bean supports the process of removing toxins from the body, accelerating the work performed by the liver
* Substances that restore harmony in the work of the liver are: rose, sandalwood, chamomile, myrtle, lavender, coriander, neem, yarrow, chrysanthemum, turmeric, saffron, honeysuckle. Try a relaxing bath with the essential oils of these plants
* Products that requires increased liver activity are: alcohol, fats, especially saturated, simple carbohydrates, mushrooms, cabbage, brussels sprouts, cauliflower, immature, sour fruits, red meat, spicy spices (irritate), fish, chocolate, caffeine and pulses – eliminate them from the diet during liver detox. In return, eat light vegetable soups that naturally detoxify beets, especially in the form of sauerkraut, grapefruit, green tea, avocado, almonds, carrots, apple juice and healthy fats.
* The liver is very sensitive to the emotional state – anger, jealousy, hatred and taking on too much responsibility irritate it. These emotions can contribute to disorder in the liver’s work so take it very seriously. Find a gentle way to free yourself from these emotions without suppressing them. Mild also means without breaking glasses and plates 🙂
* careful cleaning of the nose, throat and tongue should be a routine every morning. These treatments are part of Szatkarman, or Six Purifying Rituals, whose task is to prevent and support natural self-healing processes.