fbpx
Skóra niemowlęcia jest niezwykle delikatna i podatna na różnego rodzaju drobne zakażenia. Większość z nich, tak jak skóra marmurkowata, potówki, trądzik noworodkowy czy ciemieniucha, są niegroźnymi zmianami skórnymi, które przechodzą samoistnie lub z niewielką pomocą środków domowych. Pleśniawki, gronkowcowy zespół odparzonej skóry czy atopowe zapalenie skóry to zmiany skórne, które wymagają większej troski i wizyty u specjalisty. 

Ze względu na upały, których doświadczamy niezwykle ważna jest troska o prawidłowe nawodnienie malucha i o pielęgnację jego wrażliwej skóry. Nam, niestety przed moje zaniedbanie, udało się nabawić potówek na skórze twarzy i brzuszku – teraz już na szczęście bledną:) Przyczyna tkwi w tym, że podczas upałów pocimy się oboje zwłaszcza podczas karmienia, kiedy młody leży oparty skórą o moją skórę. Powinniśmy kłaść izolację w postaci pieluchy tetrowej, ale oczywiście zawsze zapominam:) Ja jestem pittą i on zdaje się być pittą więc obydwoje pocimy się obficie na całej skórze – kontakt skin to skin pociąga za sobą również przenikanie różnych drobnoustrojów i zabrudzeń. Codzienna kąpiel nie jest rozwiązaniem – zmywanie ochronnej warstwy tylko zwiększa podatność.Jeśli zdecydujesz się jednak na rady położnych i będziesz codziennie kąpać malucha pamiętaj, żeby zmienione miejsca chronić przed mydłem i szamponem, dodatkowo wysuszającymi skórę i pogarszającymi stan zapalny. Lepiej jest przecierać skórę malucha bawełnianą chusteczką namoczoną w mleku kokosowym lub wodzie kokosowej. Można też wykorzystać skórę w ogórka i nią umyć twarz dziecka. Zakładaj małemu tylko i wyłącznie luźne, bawełniane ubranka, nie
dopuść do przegrzania dziecka – lepiej założyć mu jedną warstwę mniej, niż miałoby się spocić. Do smarowania skóry potówkowej (kilka razy dziennie) używam też własnego mleka na zmianę z olejem z miodli indyjskiej (neem). Dla leniwych lub zabieganych taki trik polega na włożeniu organicznej bawełnianej wkładki laktacyjnej na czas karmienia piersią, tak, by się odpowiednio nasączyła i nią przetrzeć podrażnioną skórę. Nie wiem czy nie odbierzecie tego już jako przesadę, ale możecie spróbować wystawić skórę malucha z potówkami na działanie wychładzającego światła księżycowego:)

The baby’s skin is extremely delicate and susceptible to various types of infections. Most of them, like marbled skin, prickly pains, neonatal acne or heat rash, are benign skin lesions that spontaneously or with little help from home remedies. Thrush, staphylococcal skin syndrome or atopic dermatitis are skin changes that require more care and a specialist visit.

Due to the heat we are experiencing, it is extremely important to care for the proper hydration of the toddler and for the care of his sensitive skin. Unfortunately, before my negligence, son get some pimples on his face and belly. The reason was that during the hot weather, we are sweating especially when feeding, when the young is skin to skin. We should put the „insulation” in the form of a tetr diaper, but of course I always forgot 🙂 I am the pitta person and he seems to be also pitta so we both sweat profusely on the whole skin – contact skin to skin also involves the penetration of various microorganisms and dirt. Daily bathing is not a solution – washing the protective layer only increases the susceptibility. However, if you decide on the advice of midwives and take every day to bathe, remember to protect the changed place from soap and shampoo, additionally drying the skin and aggravating inflammation. It is better to wipe the skin of a toddler with a cotton handkerchief soaked in coconut milk or coconut water. You can also use the skin in cucumber and wash the child’s face. Wear only loose, cotton clothes, please do not allow the child to overheat – it’s better to put one layer on him less than he would sweat. For the lubrication of the mucous skin (several times a day) I also use my own milk alternatively with the oil of the neemium oil (neem). For those who are lazy or busy, this trick involves inserting an organic cotton lactation pad while breastfeeding, so that it is properly absorbed and wiped the irritated skin. I do not know if you will not take it as an exaggeration, but you can try to put the skin of a toddler with potions on the action of luminous moonlight 🙂