fbpx

Wielokrotnie spotykam się ze stwierdzeniem: „a piję ziółka, bo przecież nie zaszkodzą…”

A no właśnie, czy naprawdę jest aż tak różowo z tymi ziołami? NIE, decydując się na taką czy inną kurację ziołową, zachowaj ostrożność i rozwagę. Wbrew obiegowej opinii zioła nie są pozbawione działań ubocznych, a niektóre z nich źle dobrane lub za długo stosowane mogą spowodować więcej szkody niż pożytku. W najgorszym razie mogą doprowadzić do uszkodzenia nerek lub wątroby. O czym należy pamiętać przy bezpiecznej fitoterapii:
* wiele roślin leczniczych zawiera również silne trucizny – jeśli nie jesteś pewien co do właściwości przyjmowanych przez siebie ziół skonsultuj się z zielarzem lub lekarzem
* wiele interakcji między ziołami a lekami syntetycznymi nie zostało jeszcze zbadanych – w przypadku gdy zażywasz na stałe leki syntetyczne koniecznie przed kuracją ziołami skonsultuj się z kimś, kto ma doświadczenie. Z pewnością nie łącz diuretyków z lekami moczopędnymi! 
* Przyjmując leki rozrzedzające krew nie stosuj ziół wydłużających czas krzepnięcia krwi jak czosnek, miłorząb, imbir czy kora wierzby
* Zioła, na które należy bardzo uważać to: nasercowe (powinny być używane pod okiem lekarza lub zielarza, tj. konwalia, naparstnica), obniżające ciśnienie (głóg, jemioła, kozłek), przeczyszczające (kruszyna, piołun, glistnik), tymianek i rozmaryn (po dłuższym czasie stosowania obciążają nerki).
* jeśli jesteś alergikiem uważaj na preparaty skomponowane z kwiatów, kwiatostanów i koszyczków 
* nigdy nie stosuj żadnego zioła bez przerwy (z przykładów zbyt długiego stosowania rumianek może powodować kontaktowe zapalenie skór, pokrzywa opuchliznę a skrzyp może prowadzić do niedoborów wit B1)

Many times I meet with the statement: „I take herb because it does not hurt …”
And really, is it so good with these herbs? NO, be careful and considerate when deciding on one or another herbal treatment. Contrary to common belief, herbs are not devoid of side effects, and some of them wrongly chosen or too long used can cause more harm than good. In the worst case, they can damage the kidneys or liver. What to remember about safe herbal medicine:
* many medicinal plants also contain strong poisons – if you are not sure about the properties of your herbs, consult an herbalist or doctor
* many interactions between herbs and synthetic medicine have not yet been investigated – if you are taking permanent synthetic medicines necessarily before treatment with herbs, consult with someone who has experience. Certainly do not connect diuretics with diuretics!
* When taking blood thinners, do not use herbs that prolong blood clotting time like garlic, ginkgo, ginger or willow bark
* Herbs to be very careful are: cardiac (should be used under the supervision of a doctor or herbalist, ie lily of the valley, foxglove), lowering pressure (hawthorn, mistletoe, valerian), laxative (buckthorn, wormwood, celandine), thyme and rosemary (after a prolonged period of use, they load the kidneys).
* if you are allergic, watch out for preparations composed of flowers, inflorescences and baskets
* never use any herbs without a break (examples of excessive use of chamomile may cause contact dermatitis,nettle – swallows and horsetail may lead to vitamin B1 deficiencies)