fbpx

Aloes przyśpiesza tworzenie się nowych komórek i w ten
sposób przyśpiesza gojenie się ran. Sok z aloesu nadzwyczajnie szybko sprawdza
się w leczeniu oparzeń. Nadaje skórze elastyczność poprzez wiązanie wody w naskórku
– dzięki tej właściwości wykorzystywany jest w kosmetyce już od zarania dziejów
we wszystkich kręgach kulturowych.
Nie tylko kosmetyka
Aloes znany ze swych bakteriobójczych i łagodzących
właściwości jest szeroko stosowany w kremach ochronnych przeciwsłonecznych i
tych na oparzenia już powstałe. Jest również składnikiem wielu kremów
odmładzających i wygładzających skórę – nadaje jej elastyczność i zmiękcza
naskórek hamując proces powstawania zmarszczek. Ale działa również odmładzająco
i regenerująco na wewnętrzne partie ciała. W ajurwedzie aloes stosuje się
przede wszystkim wewnętrznie jako środek na gojenie wrzodów żołądka i
łagodzenie jego stanów zapalnych. Ma tonizujące działanie na wątrobę i
śledzionę a także na kobiecy układ rozrodczy. Szczególnie w okresie połogu
pozwala ciału kobiety szybciej wrócić do dawnej formy i zregenerować tkanki
macicy. Aloes polecany jest szczególnie osobom o typie pitta, u których nadmiar
ognia trawiennego powoduje „wypalenie wewnętrzne” czyli uszkodzenie komórek
wyścielających narządy wewnętrzne, takie jak np. żołądek czy jelita. Aloes
łagodzi te stany zapalne nie upośledzając jednocześnie pracy jelit, co jest
bardzo ważne. Większość chemicznych preparatów na tego typu dolegliwości
redukuje stany zapalne powodując jednocześnie dysfunkcję pracy jelit – efekt
osiągnięty ale kosztem całego systemu trawiennego! Często aloes podaje się dla
złagodzenia efektów silnie rozgrzewających i nadmiernie ostrych mieszanek
przypraw.
Z umiarem
Nadmierne spożywanie aloesu, zresztą jak każdego innego
leku, może mieć swoje negatywne konsekwencje. Przede wszystkim sproszkowany
aloes jest silnym środkiem na przeczyszczenia i absolutnie nie można używać go przez
dłuższy czas, ponieważ z pewnością dojdzie do odwodnienia organizmu. Podobnie
spożywanie na stałe aloesu przy zgadze i owrzodzeniu żołądka bez zmiany nawyków
żywieniowych może skończyć się uzależnieniem. Aloes powinien być lekarstwem SOS
a nie warunkiem koniecznym do przeżycia. Należy w takim wypadku zastanowić się
nad dietą i prowadzonym przez siebie trybem życia a nie uzależniać się od
łagodzącej siły aloesu pozbawiając organizm możliwości samoregulacji.
Stosowanie aloesu przez dłuższy czas może spowodować również do osłabienia
ognia trawiennego i obniżenia energii pitta.

Aloe accelerates the formation of new cells and thus accelerates wound healing. Aloe juice works extremely quickly in the treatment of burns. It gives the skin elasticity by binding water in the epidermis – thanks to this property it has been used in cosmetics.
But not only…
Aloe vera, known for its antibactericidal and soothing properties, is widely used in sunscreen and sunburn creams. It is also a component of many rejuvenating and smoothing creams – it gives it elasticity and softens the epidermis by inhibiting the formation of wrinkles. But it also rejuvenates and regenerates the internal parts of the body. In Ayurveda, aloe is used primarily internally as a means to heal stomach ulcers and relieve inflammation. It has a toning effect on the liver and spleen as well as on the female reproductive system. Especially during the puerperium, it allows the woman’s body to return to its former form faster and regenerate uterine tissues. Aloe is especially recommended for people of the pitta type, in whom excess digestive fire causes „internal burn” or damage to cells lining internal organs, such as stomach or intestines. Aloe alleviates these inflammations without compromising bowel function, which is very important. Most chemical preparations for this type of ailment reduce inflammation, at the same time causing intestinal dysfunction – the effect achieved but at the expense of the entire digestive system! Aloe vera is often given to alleviate the effects of highly warming and excessively sharp spice mixtures.
In moderation
Excessive consumption of aloe, as with any other medicine, can have its negative consequences. First of all, aloe powder is a powerful cleanser and you cannot use it for a long time, because you will dehydrate your body. Similarly, consuming aloe vera for heartburn and stomach ulcer without changing your eating habits can end up being addictive. Aloe should be an SOS medicine and not a prerequisite for survival. In this case, you should think about your diet and your lifestyle and not get addicted to the soothing strength of aloe void depriving your body of self-regulation. Using aloe vera for a long time can also weaken digestive fire and reduce pitta energy.