fbpx

Dyskusja na temat imbiru jako środka przeciwgorączkowego skłoniła mnie do pokazania wam jak to z tą gorączką według ajurwedy jest:)
Gorączka sama w sobie nie zawsze jest niebezpieczna, przecież to forma obrony organizmu przed drobnoustrojami. Jest to logiczna reakcja ludzkiego organizmu, który w ten sposób nie tylko niszczy drobnoustroje chorobotwórcze, ale wydala z potem trucizny i ama, które towarzyszą infekcjom. 
A zatem nie powinnaś od razu podawać farmakologicznych środków przeciwgorączkowych, tylko obserwować i reagować w razie potrzeby. 
Przeziębienia, infekcje czy zakażenia mają różny przebieg zależny od
organizmu chorego. Oczywiście dotyczy to też stanu, w którym towarzyszy
dolegliwościom gorączka. Infekcję z gorączką, w świetle medycyny ajurwedyjskiej, można podzielić na
trzy fazy.
1) Etap pierwszy – suche rozpalenie
organizmu, czyli tzw. stan podgorączkowy
nieskutkujący uszkodzeniem błon śluzowych czy zaburzeniem pracy
organów wewnętrznych. Organizm jest wtedy osłabiony, jedyne, czego potrzebuje
na tym etapie to sen. Często w czasie snu stery przejmuje wata, która roznieca
ogień agni a on dostaje się przez kanały ciała na zewnątrz, do skóry.

2) Etap drugi – pojawienie się gorączki – poty
Gdy pojawia się gorączka z potem z pomocą przychodzi kapha. Poprzez wzmożone wydzielanie potu ma ona za zadanie
wspomóc organizm w wydalaniu trucizn, złogów, drobnoustrojów oraz wychłodzić
organizm poprzez odprowadzenie nadmiaru ciepła. Wtedy podawaj środki
napotne wspomagające proces samoistnego oczyszczania
. W tym stadium pij herbatę z tulsi ( bazylia indyjska, możesz do niej dodać miodu lub pieprzu) oraz napój z gotowanych 10 minut w szklance
wody: łyżeczki kminu, łyżeczki kolendry i łyżeczki kopru włoskiego działający
napotnie. Możesz również pić odwar z korzenia lukrecji, herbatę z liści malin, gorącą wodę z kurkumą czy sok imbirowy – takie zestawienie wspomaga organizm w
walce z drobnoustrojami a także przyśpiesza odprowadzanie potu. Inne
zestawienia to także: wywar z łyżki rozgniecionego czosnku, filiżanki wody i ¼
fil. posiekanej bazylii gotowanych do zmniejszenia objętości o połowę, popijany
po pół łyżeczki dwa razy dziennie lub mikstura z dwóch filiżanek wody, 3
goździków, szczypty kardamonu, 2 łyżek anyżu, 7 liści bazylii i łyżki cynamonu
i gotowana aż zmniejszy swoją objętość o połowę i przecedzona może być
spożywana raz dziennie. Naturalnym sposobem na wzmożenie potliwości jest napar
z kwiatu lipy (łyżeczkę kwiatów lipy zalej gorącą wodą i pij drobnymi
łykami). Słowem – sposobów jest wiele:)

3) Etap trzeci – wychłodzenie organizmu
Gdy temperatura, mimo używania środków napotnych, ciągle zwiększa się i nie
ustępuje należy skupić się na wychłodzeniu organizmu. To pitta przejęła już kontrolę, działamy zatem lekami i ziołami, które ją balansują. Pomocny będzie sok ze
świeżej kolendry, sok z aloesu, gorąca woda z olejkiem miętowym lub chodzenie
po listkach mięty. Na wysoką gorączkę pomaga filiżanka soku z brzoskwini z
połową łyżeczki sproszkowanego kminu i łyżeczką cukru palmowego, pij też wodę kokosową. Wychładzaj organizm od zewnątrz: włóż w wilgotną bawełnianą szmatkę pulpę z gotowanej cebuli i połóż na czole lub w rejonie
pępka; smaruj podeszwy stóp lub czoło masłem ghee, które silnie wychładza w tej sytuacji. Chłodne kompresy na czoło, łydki czy
brzuch możesz uzupełnić o kilka kropel olejku miętowego. Substancjami
przeciwgorączkowymi, redukującymi gorąco pitty są kocanka, jaśmin, neem,
pomarańcza, lawenda – możesz użyć olejków w nawilżaczu. 
Odstaw wtedy ziołowe herbaty napotne, w tym imbir do momentu, w którym gorączka nie ustąpi. Jeśli wysoka temperatura utrzymuje się możesz spróbować również chłodnej, absolutnie nie zimnej, kąpieli. 

W trzecim stadium infekcji następuje koncentracja
zapalenia w którymś z rejonów ciała np. na oskrzelach, na migdałkach czy w uchu
– mamy wtedy do czynienia ze stanem zapalnym wymagającym często leczenia
farmakologicznego, które jednak nadal można wspomagać naturalnymi metodami czy
homeopatią.

Discussion about ginger as an antipyretic led me to write abt fever in Ayurveda.
The fever is not always dangerous in itself, after all, it is a form of defense of the body against microorganisms. It is a logical reaction of the human body, which in this way not only destroys pathogenic microorganisms, but also excludes the poisons and ama that accompany infections.
Therefore, you should not immediately take antipyretic pharmacological medicines, but observe and react if necessary.

Colds, infections are different depending on the patient’s body. Also when there is a fever. According Ayurvedic medicine, infection with fever can be divided into three phases.

1) Stage one – dry lighting up the body, i.e. subfebrile condition
not resulting in damage to mucous membranes or disruption of internal organs. The body is weakened then, all it needs at this stage is sleep. Often during sleep, the vatta energy kindles agni fire and it gets through the body’s channels outside, into the skin.

2) Stage two – the appearance of fever – sweating
When a fever appears with sweat, kapha comes to the rescue. By increasing sweat, it is designed to help the body expel poisons, deposits, microbes and cool the body by removing excess heat. Then give diaphoretic agents supporting the process of spontaneous cleaning. At this stage, drink tea with tulsi (Indian basil, you can add honey or pepper to it) and a drink from boiled 10 minutes in a glass of water: a teaspoon of cumin, a teaspoon of coriander and a teaspoon of fennel. You can also drink liquorice root decoction, raspberry leaf tea, hot water with turmeric or ginger juice – this combination helps the body fight microbes and also accelerates perspiration. Other combinations are also: a decoction of a tablespoon of crushed garlic, a cup of water and ¼ fil. chopped basil cooked to reduce its volume by half, washed down with half a teaspoon twice a day or a mixture of two cups of water, 3 cloves, a pinch of cardamom, 2 tablespoons of anise, 7 basil leaves and a tablespoon of cinnamon and cooked until reduced by half and strained be consumed once a day. A natural way to increase sweating is infusion of linden blossom (pour a teaspoon of linden flowers with hot water and drink in small sips). There are many ways 🙂

3) Stage three – cooling the body
When the temperature, despite the use of diaphoretic remedies, constantly increases and persists, you should focus on cooling the body. This pitta has already taken control, so we operate with drugs and herbs that balance it. Fresh coriander juice, aloe juice, hot water with peppermint oil or walking on mint leaves will be helpful. A cup of peach juice with half a teaspoon of cumin powder and a teaspoon of palm sugar helps with a high fever, drink also coconut water. Cool the body from the outside: put the pulp of boiled onion in a damp cotton cloth and put it on your forehead or around the navel; lubricate the soles of the feet or forehead with ghee butter, which strongly cools in this situation. You can add a few drops of peppermint oil to the cool compresses on your forehead, calves or stomach. Antipyretics, reducing hot pitta are kitty, jasmine, neem, orange, lavender – you can use oils in a humidifier.
Set aside herbal teas, including ginger, until the fever persists. If the high temperature persists you can also try a cool (absolutely not cold) bath.


In the third stage of infection, there is a concentration of inflammation in one of the body regions, e.g. on bronchi, tonsils or in the ear – then we are dealing with inflammation often requiring pharmacological treatment, which, however, can still be supported by natural methods or homeopathy.