fbpx

 

Nie za piękne prawda? To już taka wersja hardcore. Mnie też zdarzyło się „złapać” grzybicę kilka lat temu po pobycie w szpitalu. Nieprzyjemna sprawa i długo się wlecze:( Zakażenia grzybicze są bardzo częste i zazwyczaj występują, gdy system odpornościowy organizmu jest w słabej formie lub przyjmuje się antybiotyki. Grzyby generalnie są wszędzie i rozmnażają się przez zarodniki, które unoszą się w powietrzu, lądując na naszej skórze lub w naszym nosie. W rezultacie zakażenia grzybicze często zaczynają się od płuc i skóry, by przy braku odporności zaatakować cały organizm. Prócz oczywistych środków środków zapobiegawczych jak noszenie skarpet czy obuwia w przestrzeni publicznej (a przede wszystkim w miejscach wilgotnych i ciepłych jak łazienki, sauna, basen, okolice miejskiej fontanny itd.) i wzmacniania odporności warto, na ile to możliwe, wystawiać skórę stóp na działanie wysuszających promieni słonecznych i unikać syntetycznych materiałów zastępując je bawełnianymi. Od incydentu z moją stopą sezon na otwarte buty króluje u mnie od początku marca do końca października:)
Nie bez kozery zakażenie grzybicze po angielsku nosi nazwę Athlete’s foot – stopa sportowca – z łatwością rozwija się gdy stopa zamknięta jest przez cały dzień w ciasnych butach, bez możliwości oddychania. Grzyb uwielbia wilgotne i ciepłe środowisko jakie gwarantują mu zamknięte na długo spocone stopy. Stopa sportowca rozwija się pod kilkoma postaciami:
1. między palcami
2. pod podeszwą i na bokach stopy
3.w postaci pęcherzy wypełnionych płynem pojawiających się na spodniej stronie stopy, między palcami, na pięcie – dosyć rzadka.
Wszystkie trzy postacie grzybicy zwalczysz za pomocą kilku prostych „leków” z domowej apteczki, ale nastaw się na cierpliwe odgrzybianie – proces trochę potrwa. Pamiętaj, że grzybica to tylko skutek – przyczyna leży głębiej, więc przy okazji zastanów się co tak destrukcyjnie mogło wpłynąć na twoją odporność.
Zacznij od olejku z drzewa herbacianego – możesz zarówno zrobić sobie moczenie stóp w misce z letnią wodą i 40 kroplami olejku z drzewa herbacianego jak i po prostu wetrzeć olejek bezpośrednio w skórę (wymieszany z olejem nośnym odpowiednim dla doszy). W stopy możesz wetrzeć również  sodę oczyszczoną, a jeśli twoje buty nie są oddychające spróbuj też sypnąć jej do środka – to zapobiegnie rozprzestrzenianiu się infekcji.  Oczywiste działanie bakterio i grzybobójcze ma woda utleniona i octenisept, które również możesz wetrzeć w skórę.
Rodem z ajurwedyjskich sposobów:
– zrób mieszankę octu jabłkowego z solą himalajską i ciepłą wodą – mocz w niej stopy przez 10 minut a potem dokładnie osusz (możesz wykorzystać do tego nawet suszarkę do włosów)
– zrób pastę z masła ghee i sproszkowanej kurkumy – wysmaruj nią stopy, załóż cienkie bawełniane skarpetki i zostaw na noc. Rano zdejmij skarpetki i umyj stopy w roztworze z solą.
– nałóż na stopy jogurt probiotyczny, najlepiej własnej roboty. Stopy możesz owinąć szczelnie kawałkiem niechłonącego materiału.
– mój ulubiony sposób: pasta z rozgniecionego surowego ząbka czosnku z oliwą lub olejem odpowiednim dla doszy. Po wysmarowaniu zainfekowanego miejsca odczekaj nawet do pół godziny zanim zmyjesz pastę. Najlepszy efekt daje smarowanie 2 razy dziennie.
– jest jeszcze kilka desek ratunkowych, a wśród nich pasta z cynamonu, sproszkowanych goździków i kilku kropel olejku z oregano (na oleju nośnym) oraz moczenie stóp w roztworze głęboko wnikającego w skórę ciepłego oleju sezamowego z wkropionym olejkiem czosnkowym.
Zabiegów i past nie stosuj na otwarte rany. Poczekaj, aż rany (np. powstałe w wyniku drapania) się zagoją i dopiero smaruj skórę.This is a hardcore version of athlete’s food. I also had fungal infection a few years ago after staying in the hospital. Unpleasant and long experience 🙁
Fungal infections are very common and usually occur when the body’s immune system is in a weak form or antibiotics are taken in. Fungies are generally everywhere and multiply by spores that float in the air, landing on our skin or in our nose. As a result, fungal infections often start with the lungs and skin, and when immune system is weak spread on whole body. In addition to the obvious means of preventive measures such as wearing socks or shoes in the public places (especially in humid and warm places like bathrooms, sauna, swimming pool, fountain, etc.) and strengthening the immunity, it is worth as much as possible to expose the skin of the feet to dry sun rays and avoid synthetic materials replacing them with cotton .. From the incident with my foot the season for open shoes reigns with me from the beginning of March to the end of October:)
The athlete’s foot easily develops when the foot is closed all day in tight shoes, without the possibility of breathing. Fungies loves a moist and warm environment which is guaranteed by long-sweaty feet. The athlete’s foot is developed under 3 forms:1. between your fingers

2. under the sole and sides of the foot

3. in the form of blisters filled with liquid appearing on the underside of the foot, between the toes, on the heel – quite rare.

You will fight all three forms of mycosis with a few simple „drugs” from the home medicine cabinet, but as always – the process will take a while. Remember that mycosis is just an effectthe cause lies deeper, so at the same time think about what could destructively affect your immunity.

Start with the tea tree oil – you can both make yourself soaking your feet in a bowl of lukewarm water and 40 drops of tea tree oil and just rub the oil directly into the skin (mixed with the carrier oil suitable for the dosha). You can also rub backing soda into your feet, and if your shoes are not breathable, try also to pour it in – this will prevent the spread of infection. The clear bacteric and fungicidal action has oxidized water and octenisept, which you can also rub into your skin.

Some of ayurvedic ways:

– make a blend of apple vinegar with Himalayan salt and warm water – soak in your feet for 10 minutes and then dry thoroughly (you can even use a hair dryer)

– make a paste of ghee butter and powdered turmeric – smear your feet, put on thin cotton socks and leave for the night. In the morning, take off your socks and wash your feet in a solution of salt.

– apply probiotic yogurt to your feet, preferably homemade. You can wrap your feet tightly with a piece of non-absorbing material.

– my favorite way: paste of crushed raw garlic clove with oil  suitable for the dosha. After smearing the infected place, wait up to half an hour before you wash away the paste. The best effect is given by spreading twice a day.

– there are still several rescue boards, among them cinnamon paste, powdered cloves and a few drops of oregano oil (on carrier oil) and soaking feet in a solution of deeply penetrating into the skin warm sesame oil with dropped garlic oil.

Do not use treatments and pastes for open wounds. Wait for the wounds (eg caused by scratching) to heal and only then rub the skin.