fbpx

Literalnie słowo czakra pochodzi
z sanskrytu i oznacza „koło”. W rzeczywistości te centra energetyczne mają
kształt lejka łączącego ze sobą ciała człowieka (te subtelne z ciałem
fizycznym). Każda czakra, będąca zarówno odbiornikiem, przetwornikiem jak i
przekaźnikiem energii, związana jest bezpośrednio z ośrodkiem hormonalnym i
dostarcza energii do jego funkcjonowania. Zarówno blokada swobodnego przepływu
jak i jego zwiększone natężenie/przeładowanie może doprowadzić do zaburzeń
hormonalnych i wynikających z nich dysharmonii ciała i umysłu. Większość szkół
filozoficznych wyróżnia 7 głównych czakr, czakry pomocnicze na stopach,
dłoniach, stawach oraz czakry podrzędne. Do podstawowych nalezą czakry:
podstawy, seksu, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka oraz korony.
1.      
Pierwsza
czakra, muladhara – czakra podstawy albo korzenia leży u podstawy kręgosłupa
(ostatni kręg w rdzeniu)i związana jest z gruczołami nadnerczy, które
wydzielają hormony: adrenalinę i noradrenalinę. Czakra ta to źródło siły dla
wyższych czakr – tu mają swój początek mistyczne kanały energii. Czakra ta
związana jest z elementem ziemi, ze zmysłem zapachu a zawiaduje układem kostnym
(kręgosłup, zęby, paznokcie), jelitem grubym, prostatą; odpowiada za skład
krwi, budowę komórek i temperaturę ciała. Na poziomie emocjonalnym zapewnia
stabilizację, bezpieczeństwo, energię, ciepło, przetrwanie. Daje mocne
fundamenty, na których człowiek może budować swoje życie i rozwijać się; pełni
rolę wentyla bezpieczeństwa dla całego systemu energetycznego człowieka
łagodząc stresy, napięcia emocjonalne i psychiczne. Czakra w symbolice ma kolor
czerwony.
2.      
Svadhistana,
druga czakra, jest symbolem daru życia, płodności, rozrodczości, seksualności
(kolor pomarańczowy). Odpowiada jej element wody i zawiaduje działalnością
hormonalną jajników u kobiet oraz jąder u mężczyzn. Druga czakra to centrum
pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Odpowiada
za nasze relacje międzyludzkie, szczególnie z płcią przeciwną. Zawiera też w
sobie energie przedurodzeniową. Prawidłowo działająca czakra zapewnia
powodzenie w samorealizacji w wybranych przez siebie dziedzinach, twórczość,
kreatywność, otwartość. Jej zbyt duży potencjał energetyczny może wywołać
nadmierną zmysłowość i tendencję do tycia, z kolei niedobór energii prowadzi do
impotencji, oziębłości i anoreksji.
3.      
Trzecia
czakra, manipura to czakra splotu słonecznego znajdująca się dwa palce ponad
pępkiem (kolor żółty). Związana z żywiołem ognia i zmysłem wzroku, swoje
połączenie energetyczne ma z gruczołem trzustki. Wpływa więc na funkcjonowanie
wegetatywnego układu nerwowego, 
przemianę materii, pracę wątroby, woreczka żółciowego, śledziony, jelita
cienkiego i żołądka. To siedziba naszego ego -tu znajdują się wyobrażenia i
przekonania dotyczące siebie i świata. To miejsce naszego kontaktu z innymi
ludźmi (poprzez nią odczuwamy energię drugiego człowieka, wibrację pomieszczeń
odbierając je pozytywnie lub negatywnie), otoczeniem i przyrodą. Gdy czakra
jest zaburzona człowiek staje się bardzo emocjonalny, pełen niepokoju, poczucia
bezsilności i agresywny. W czakrze splotu słonecznego znajduje się także większość
uczuć związanych z pragnieniami i awersjami do czegoś. Zharmonizowana czakra
wnosi wiele sił witalnych w nasze życie, daje spokój, poczucie spełnienia,
pozwala trafnie diagnozować ludzi i otoczenie.
4.      
Czakra serca
– anahata – to czwarta czakra, która skorelowana jest z żywiołem powietrza i
zmysłem dotyku. Ma połączenie energetyczne z żywiołem grasicy, odpowiada zatem
za funkcjonowanie systemu immunologicznego. Wpływa na pracę serca, skórę, układ
oddechowy i układ krążenia. Jej barwą jest intensywna zieleń, która może się
też przeobrażać w głęboki róż lub złoty, jeżeli czakra jest wykorzystywana w
dużym stopniu. Nie bez kozery mówi się, że ktoś ma „złote serce” – czyli jest
to człowiek otwarty, wrażliwy, ma ciepłe wnętrze i miły dotyk; z taką osobą
chętnie się przebywa. Otwarte serce jest przepustką do szczęścia a szczęście
nadaje życiu sens. Z tą czakrą związana jest też otwartość na piękno, sztukę,
przyrodę, muzykę; bezinteresowna miłość i brak negatywnych emocji. Z kolei
niedostatecznie otwarta czakra serca prowadzi do tłumienia uczuć, zamykania się
w sobie, trudnych relacji z otoczeniem.
5.      
Vishudha –
czakra gardła w kolorze niebieskim; energetycznie powiązana z gruczołami
tarczycy, wpływa na funkcjonowanie gardła, tchawicy, migdałków, oskrzeli i
strun głosowych. Dzięki niej wyrażamy pragnienia i potrzeby oraz swoje emocje
poprzez płacz, krzyk, śmiech.
Czakra
ta odpowiada za ważną umiejętność komunikacji i zrozumienia. Rozwinięta czakra
daje poczucie wolności, zdolność wyrażania swoich potrzeb i odwagę w głoszeniu
pewności siebie. Dzięki niej człowiek otwiera się też na wewnętrzny głos i
łatwiej kontaktuje się z własną intuicją.
6.      
Szósta czakra
to adżnia, czakra trzeciego oka w kolorze indygo. Ma połączenie energetyczne z
przysadką mózgową, która zarządza gospodarką hormonalną w całym organizmie. Związana
jest z centralnym układem nerwowym – mózgiem, móżdżkiem i rdzeniem kręgowym;
odpowiada za funkcjonowanie narządu wzroku , ale osoba z rozwiniętym trzecim
okiem widzi i dostrzega o wiele więcej niż inni ludzie (np. aurę, kolory
biopola, odbiera impulsy wysyłane z przeszłości lub przyszłości). Czakra
funkcjonująca na dobrym poziomie zapewnia jasny, sprawnie funkcjonujący umysł
wolny od natrętnych myśli, dobrą koncentrację, odnoszenie sukcesów naukowych i
twórczych. Osoba z tą czakrą otwartą jest w stanie wykorzystywać swą moc do
leczenia i pomagania. Z kolei nierozwinięta szósta czakra sprowadza człowieka
dożycia w świecie materii – interesuje go tylko to, czego może fizycznie
dotknąć, doświadczyć, sprawdzić, udowodnić, przeanalizować i naukowo
potwierdzić.
7.      
Czakra
ciemiączka albo korony to siódma czakra nazywana przepustką do tajemnic.
Sahasrara mieści się na czubku głowy a energetycznie odpowiada jej szyszynka.
Kolor fioletowy, przyporządkowany tej czakrze oznacza niezwykła duchowość;
często mówi się, że ta czakra jest drogą do złączenia z absolutem. Otwarcie tej
czakry jest celem mędrców, joginów i osób rozwiniętych duchowo.