fbpx

Dziś spotkałam znajomą, która uskarżała się na bezsenne noce. Ja też mam bezsenne noce, ale z innego powodu:):) natomiast jej zdecydowanie przyda się gałka muszkatołowa.

W ajurwedzie to najlepszy środek roślinny używany przy zaburzeniach doszy wata związanych z nerwami, bezsennością, ciągłym pobudzeniem umysłowym i nadpobudliwością ruchową.

W kuchni polskiej gałka jest przyprawą niedocenianą. Owszem, używa jej się do przyprawiania rosołu i dań mięsnych, ale jej potencjał jest zdecydowanie za mało wykorzystywany. A przecież gałka to najlepsza przyprawa do szpinaku, jarmuża i innych ciemnozielonych warzyw, poprawiająca absorpcję ich witamin i minerałów w jelicie cienkim i grubym. Szczególnie jeśli dołączy się do niej imbir lub kardamon – to zestawienie zwiększające przyswajalność związków mineralnych i witamin powinno królować w niejednej potrawie z wszelkiego rodzaju kaszami czy zupach obfitujących w warzywa.

Bezsenność i niepokój

Gałka muszkatołowa dzięki swym rozgrzewającym i oleistym właściwościom redukuje dosze wata i kapha. Jest gorzka, cierpka i ostra w smaku z silnym ostrym efektem po strawieniu. Doskonale komponuje się z mlekiem, a szczypta gałki dodana do szklanki mleka i wypita tuż przed snem pozwala spokojnie i głęboko zasnąć, pozbywając się leków, niepokojów i szarpiących umysł myśli skumulowanych przez cały dzień. Mleko z gałką pomoże też pozbyć się wrażenia ciągłego niepokoju. W małych dawkach działa jak afrodyzjach i jest pomocna przy wszystkich problemach seksualnych, zwłaszcza przy impotencji lub przedwczesnej ejakulacji. Przeciwdziała niekontrolowanemu oddawaniu moczu (również w nocy).

W walce z bólem

Szczególnie tym spowodowanym skurczami w brzuchu – gałka to doskonałe remedium na stany skurczowe dzięki swojemu rozluźniającemu działaniu. Nakładana miejscowo w postaci pasty uśmierza ból, zwłaszcza ból głowy i jest naturalnym dezodorantem. Jest również wspaniałym środkiem na pojawiające się równocześnie biegunki i gorączkę oraz pomaga odzyskać po nich siły. Wreszcie w połączeniu z mlekiem i kardamonem łagodzi i neutralizuje poranne mdłości u kobiet ciężarnych.

Today I met a friend who complained about sleepless nights. I also have sleepless nights, but for another reason 🙂 🙂 while she needs nutmeg.

In Ayurveda, it is the best plant remedy used for vatta disorders associated with nerves, insomnia, constant mental stimulation and hyperactivity.

In Polish cuisine, nutmeg is an underestimated spice. Yes, it is used to season broth and meat dishes, but its potential is far too little used. And yet, nutmeg is the best spice for spinach, kale and other dark green vegetables, improving the absorption of their vitamins and minerals in the small and large intestine. Especially if ginger or cardamom joins it – this combination increasing the absorption of minerals and vitamins should reign in many dishes with all kinds of groats or soups rich in vegetables.

Insomnia and anxiety

Nutmeg, thanks to its warming and oily properties, reduces dosing to vatta and kapha. It is bitter, pungent and sharp in taste with a strong sharp effect after digestion. It blends in perfectly with milk, and a pinch of nutmeg added to a glass of milk and drunk just before bedtime allows you to fall asleep peacefully and deeply, getting rid of medication, anxiety and mind-jerk thoughts accumulated throughout the day. Scoop milk will also help you get rid of the feeling of constant anxiety. In small doses, it works like aphrodisias and is helpful in all sexual problems, especially impotence or premature ejaculation. Prevents uncontrolled urination (also at night).

In the fight against pain

Especially those caused by cramps in the abdomen – nutmeg is a perfect remedy for contractions due to its relaxing effect. Topically applied in a paste form, it relieves pain, especially headache, and is a natural deodorant. It is also a great remedy for simultaneously occurring diarrhea and fever and helps regain strength after them. Finally, combined with milk and cardamom, it soothes and neutralizes morning sickness in pregnant women.