fbpx
Dziś w radiu słyszałam ciekawą informację, że weganie ponad dwukrotnie częściej idą na zwolnienia L4 w porównaniu z wszystkożercami:) Nie wiem skąd radio ZET dogrzebało się do takich statystyk, ale wiem skąd przyczyna takiego stanu rzeczy według naturoterapii i mojej wiedzy. Rzecz się ma prosto, a nawet bardzo: jeśli nie jesz mięsa ani innych produktów odzwierzęcych twój organizm nie ma potrzeby produkowania dużej ilości kwasu solnego oraz pepsyny, trypsyny, podpuszczki i innych enzymów odpowiedzialnych za trawienie białek – ph żołądka drastycznie się podwyższa! To prowadzi do szeregu nieprawidłowości min. zmniejsza się możliwość wchłaniania żelaza (które następuje w odpowiednio kwaśnym środowisku), powstaje refluks i niestrawność prowadząca do tworzenia złogów i toksycznych substancji wynikających z niewłaściwie zachodzących procesów trawiennych ale przede wszystkim żołądek nie spełnia swojej roli obronnej przed patogenami, które wraz ze wszystkim, co wkładasz do ust ląduje w twoim układzie pokarmowym:) Czyli pierwsza linia obrony pada, a gdyby żołądek był odpowiednio zakwaszony 70% wirusów nie zdołałoby przetrwać nawet kilku minut. Wniosek jest oczywisty – jeśli chcesz być weganinem, bądź weganinem, ale ŚWIADOMYM! Innymi słowy dbaj każdego dnia o odpowiednie zakwaszenie żołądka, a jeśli zobaczysz jakiekolwiek objawy niedokwasoty zrób test sody oczyszczonej i przekonaj się, czy wymagasz podjęcia stanowczych kroków, żeby sytuacji zaradzić. Test sody robi się wypijając 3/4 szklanki wody z łyżeczką rozpuszczonej sody oczyszczonej. Jeśli odbije ci się w czasie mniejszym niż 40 sekund masz tendencję raczej do zakwaszenia żołądka niż niedokwasoty. Czas między 40 a 90 seksund oznacza, że zakwaszenie jest prawidłowe, natomiast więcej niż 90 sekund lub jeśli w ogóle ci się nie odbije to bardzo zły znak świadczący o wysokiej niedokwasocie żołądka. 
Jeśli twój żołądek jest niedokwaszony, nie łudź się, że nawet przy najlepiej dobranej diecie wegańskiej będziesz w pełni zdrowy:( Ja swoje już odchorowałam dopóki nie ogarnęłam całej sytuacji. Jeśli wymagasz niezbędnego zakwaszenia użyj ekologicznego octu jabłkowego spożywając go po posiłku w ilości 2 łyżki na 1/3 szkl wody lub pij nierozcieńczony sok z cytryny o ph zbliżonym do ph żołądka (uważaj na zęby, najlepiej przez słomkę). Do potraw dodawaj zioła: kozieradkę, bazylię, cząber, kminek, czarnuszkę, kolendrę. Pij herbatkę piołunową – ale nie za często. A przede wszystkim ogranicz na ile możesz spożywanie węglowodanów i zwiększ ilość wody. Cukry to zło:)

 Today on the radio I heard interesting information that vegans are more than twice as likely to go on L4 as compared to omnivores 🙂 I do not know where the ZET radio got to such statistics, but I know where the reason for this state is. According to naturotherapy the thing is simple: if you do not eat meat or other animal products, your body does not need to produce a large amount of hydrochloric acid and pepsin, trypsin, rennet and other enzymes responsible for protein digestion – stomach pH increases drastically! This leads to a series of irregularities, ex. decreases the possibility of iron absorption (which occurs in an acidic environment), reflux and indigestion leading to the formation of deposits and toxic substances resulting from improper digestive processes but above all the stomach does not fulfill its defensive role against pathogens, which together with everything you put to the mouth lands in your digestive system 🙂 So the first line of defense is falling, and if the stomach was properly acidified 70% of viruses would not survive even a few minutes. The conclusion is obvious – if you want to be a vegan, be a vegan, but CONSCIOUS! In other words, take care every day for proper acidification of the stomach, and if you see any symptoms of hypoxia, do a test of baking soda and see if you require taking firm steps to remedy the situation. The soda test is done by drinking 3/4 glass of water with a teaspoon of dissolved baking soda. If you bounce back in less than 40 seconds, you tend to acid your stomach. The time between 40 and 90 seconds means that acidification is correct, while more than 90 seconds or if you do not bounce at all is a very bad sign of high gastric insufficiency.
If your stomach is not acidic well even with the best-chosen vegan diet you will be not fully healthy 🙁 I have already suffered my discomfort until I have overcome the whole situation. If you require the necessary acidification, use organic apple cider vinegar after a meal in the amount of 2 tablespoon on 1/3 glass of water or drink undiluted lemon juice with pH close to stomach pH (watch out for teeth, preferably through a straw). Add herbs to the dishes: fenugreek, basil, savory, cumin, cumin, coriander. Drink wormwood tea – but not too often, and above all, limit how much you can eat carbohydrates and increase the amount of water. Sugar is an evil:)