fbpx

Jesienna aura z silnym wiatrem w tle sprzyja infekcjom górnych dróg
oddechowych. Stąd niestety bardzo blisko do zakażenia ucha.
Proces zapalny rozwija się najczęściej w obrębie ucha zewnętrznego, błony
bębenkowej i ucha środkowego (szczególnie u dzieci i niemowląt rozwija się na
podłożu zakażeń bakteryjnych lub wirusowych, często jako powikłanie). Ból ucha
jest bardzo nieprzyjemny, porównywalny z bólem zęba, czasem kłujący, ostry i
przeszywający, charakterystyczny dla bioenergii wata. 

Objawy towarzyszące
zapaleniu ucha to przede wszystkim:
 obrzęk, zaczerwienienie, trudności ze
słyszeniem i przełykaniem, nagromadzenie woskowiny, która staje się twarda,
gorączka a czasem świąd. Aby uniknąć dolegliwości profilaktycznie:
– uważaj przy kąpieli
i dokładnie oczyszczaj ucho z wody (ciepłe i wilgotne środowisko to idealne
podłoże do rozwoju bakterii)
– zakładaj dziecku czapkę lub opaskę, chroń je przed zimnem, ale z drugiej strony nie przegrzewaj!
– unikaj nadmiernie
zanieczyszczonych miejsc; na spacer wybieraj w miarę czystą, spokojną okolicę, uważaj też, na to, żeby podczas spaceru dziecko nie wkładało sobie niczego do ucha,
– stosuj umiar jeśli chodzi o higienę w obrębie ucha: zadaniem woskowiny jest ochrona przed bakteriami i zanieczyszczeniami, jeśli
będziesz ją intensywnie usuwać, nie będzie mogła spełniać swojej funkcji i
otworzy drogę zakażeniom
Gdy jednak dojdzie
do zakażenia:
– nic tak dobrze nie złagodzi stanu zapalnego jak olej czosnkowy. Olej
robi się grzejąc ¼ wyciśniętego ząbka czosnku w łyżce oleju sezamowego. Olej
należy przecedzić, wystudzić i wlewać po 3 krople do ucha (najlepiej pipetą) na
noc. Czosnek jest silnym naturalnym antybiotykiem, a olej sezamowy (lub oliwa w
innej wersji) pomaga w rozpuszczeniu woskowiny. Zamiast soku z czosnku można
użyć soku z imbiru, również w ilości 2-3 kropel, 
– nasącz wacik
oliwą z kroplą olejku lawendowego i włóż do ucha zewnętrznego (nie do
środka!). Podobnie zadziała wacik nasączony olejkiem lub sokiem z geranium,
– ciepło
uśmierza ból – rozgrzej ucho kierując na nie ciepły strumień suszarki lub
kładąc ucho na rozgrzanej żelazkiem szmatce. Owiń w ręcznik
butelkę z ciepłą wodą i używając jej zamiast poduszki połóż na niej głowę ze
strony bolącego ucha (podobnie zadziała ręcznik lub szmatka wypełnione ciepłą
gotowaną cebulą),
– podawaj dziecku ciepłe, odżywcze produkty balansujące energię wata.

The aura in autumn with strong wind in the background promotes upper respiratory tract infections. Hence, unfortunately, very close to ear infection. The inflammatory process usually develops in the outer ear, tympanic membrane and middle ear (especially in children and infants, it develops on the basis of bacterial or viral infections, often as a complication). Earache is very unpleasant, comparable to toothache, sometimes stinging, sharp and stabbing, characteristic of vatta bioenergy.

Otitis symptoms are primarily: swelling, redness, difficulty hearing and swallowing, buildup of earwax which becomes hard, fever and sometimes itching. To avoid it:
– take care when bathing and thoroughly clean the ear of water (warm and humid environment is an ideal base for bacterial growth)
– put a hat or a band on the child head, protect them from the cold, but on the other hand, do not overheat!
– avoid excessively contaminated places; for a walk choose a reasonably clean, quiet area, also make sure that during the walk the child does not put anything in the ear,
– when it comes to ear hygiene do not overdo: the task of earwax is to protect against bacteria and dirt, if you remove it intensively, it will not be able to fulfill its function and will open the way for infections

However, when infection occurs:
– nothing will soothe inflammation better than garlic oil. The oil is made by heating ¼ of the squeezed clove of garlic in a tablespoon of sesame oil. The oil should be strained, cooled and poured 3 drops into the ear (preferably with a pipette) overnight. Garlic is a strong natural antibiotic, and sesame oil (or olive oil in another version) helps to dissolve earwax. Instead of garlic juice, you can use ginger juice, also in an amount of 2-3 drops,
– soak a cotton ball with a drop of lavender oil and put it in the outer ear (not inside!). A cotton swab moistened with geranium oil or juice will work similarly,
– warmth relieves pain – warm up the ear by directing a warm stream of the dryer on it or putting your ear on a cloth warmed with iron. Wrap a bottle of warm water in a towel and use it instead of a pillow, put your head on it from the side of the aching ear (a towel or cloth filled with warm boiled onion will work),
– give your child warm, nutritious products balancing vatta energy.