fbpx
Odmian artretyzmu może być całe mnóstwo, a mogą prowadzić do niego zarówno zaburzenia energii wata (osteoartretyzm) jak i pitta (artretyzm reumatyczny). Tak jak w większości innych schorzeń, w świetle ajurwedy wiele z czynników powodujących lub nasilających to schorzenie leży w słabym metabolizmie, produkującym ama (dosłownie „niestrawiony”, „niedojrzały” – fragmenty pożywienia, które nie zostały odpowiednio strawione) i inne toksyny, które odkładają się w tkankach ciała blokując przyswajanie składników odżywczych i prowadząc do zesztywnienia, zapalenia i bolesności stawów. Tak złożona i degeneracyjna choroba, jaką jest artretyzm, wymaga konsultacji z lekarzem, ale pierwsze kroki S.O.S. łagodzące objawy każdego z jej rodzajów to zredukowanie ama i wyeliminowanie już istniejących złogów skumulowanych zwłaszcza w stawach, w których przepływ krwi jest najmniejszy (zazwyczaj w palcach dłoni i stóp).
– Biorąc pod uwagę powyższe założenia, jeśli cierpisz na artretyzm lub reumatyzm stosuj się do zaleceń dla osób z zaburzeniami bioenergii wata oraz kapha; jedz dużo ciepłych, świeżych, prostych dań, przyprawionych poprawiającymi trawienie imbirem, czosnkiem, kminem, ajwanem lub kolendrą. Unikaj ciężkich, zimnych, produkujących śluz przetworów mlecznych, czerwonego mięsa i pszenicy w różnej postaci Pij regularnie duże ilości ciepłej lub gorącej wody lub herbat ziołowych na bazie imbiru wspomagających trawienie po każdym posiłku i wymywających toksyny z całego systemu.
– Czas, kiedy dolegliwość ta jest szczególnie doskwierająca to zima i czesna wiosna – pamiętaj o odpowiednim okryciu wrażliwych na zimno dłoni i rozgrzania stóp
 – Przed pójściem spać wypij łyżeczkę oleju rycynowego z 1/3 łyżeczki nasion kozieradki i popij miksturę szklanką gorącej wody imbirowej z połową łyżeczki miodu – jest to metoda na czyszczenie jelita grubego i pomaga zeskrobać nagromadzone złogi z powierzchni stawów.
– spróbuj kilkudniowego postu, popijając herbatkę oczyszczającą: zagotuj 5 kubków wody z 2 łyżeczkami sproszkowanego kminu, 2 łyżeczkami sproszkowanej kolendry, 20 płatkami róży, 4 kłączami kardamonu, łyżeczką sproszkowanego kopru włoskiego, 3 szczyptami ajwanu, pół łyżeczki imbiru w proszku i szczyptą asafetydyGotuj na małym ogniu przez 5 minut, po czym zdejmij z ognia i zostaw do zaparzenia na około 20 minut. Pij małymi łykami przez cały dzień.
– pij mleko sezamowe by złagodzić ból osteoartretyczny. Zmiksuj wcześniej namoczone 2 godziny w ¼ szklanki wody 2 łyżeczki ziaren sezamu.
– w reumatoidalnym zapaleniu stawów stosuj kurkumę – przyprawa ta redukuje poziom kwasu arachidonowego, który przyczynia się do ich powstawania a dodatkowo oczyszcza i udrożnia kanały eliminacji toksyn.
– zrób pastę z roztartego czosnku z wodą i posmaruj nią zmienione chorobowo lub bolesne miejsce
– podczas masażu zastosuj olejek z goździków, który złagodzi ból spowodowany zmianami reumatycznymi.
– unikaj masaży olejowych – zastąp je suchymi, staraj się też nie spać w ciągu dnia – sen wzmaga energię kapha przez co spowalnia proces trawienia i metabolizm.
– Regularnie praktykuj jogę, pilates lub inne mało intensywne ćwiczenia łagodzące sztywność stawów, poprawiające ich elastyczność i wzmacniające cały układ kostny nie wywierając nacisku na bolące stawy.
There can be a whole lot varieties of arthritis. It can be caused by both vatta energy disorders (osteoarthritis) and pitta (rheumatic arthritis). As with most other conditions, in the light of Ayurveda many of the factors causing or exacerbating this condition lie in poor metabolism, producing ama (literally „undigested”, „immature” – food fragments that have not been properly digested) and other toxins that deposit in body tissues, blocking the absorption of nutrients and leading to stiffness, inflammation and joint pain. Such a complex and degenerative disease, which is arthritis, requires consultation with a doctor, but the first steps S.O.S. soothing symptoms of each of its types are reduction of ama and elimination of already existing deposits accumulated especially in joints where the blood flow is the lowest (usually in fingers and toes).
– Considering the above assumptions, if you suffer from arthritis or rheumatism, follow the recommendations for people with bioenergy disorder of vatta and kapha; eat a lot of warm, fresh, simple dishes, seasoned with ginger, garlic, cumin, ajwan or coriander digestion. Avoid heavy, cold, mucus-producing dairy products, red meat and wheat in various forms. Drink large amounts of warm or hot water or ginger-based herbal teas regularly to aid digestion after each meal and flush out toxins from the entire system.
– The time when this ailment is particularly severe is winter and spring – remember to properly cover cold-sensitive hands and warm your feet
 – Before going to bed, drink a teaspoon of castor oil from 1/3 teaspoon of fenugreek seeds and drink the mixture with a glass of hot ginger water with half a teaspoon of honey – this is a method for cleaning the large intestine and helps scrape accumulated deposits from the surface of the joints.
– try a few days fast with a cleansing tea: boil 5 cups of water with 2 teaspoons of cumin powder, 2 teaspoons of coriander powder, 20 rose petals, 4 cardamom rhizomes, a teaspoon of powdered fennel, 3 pinches of ajwan, half a teaspoon of ginger powder and a pinch low heat for 5 minutes, then remove from heat and let it brew for about 20 minutes. Drink in small sips throughout the day.
– drink sesame milk to relieve osteoarthritis pain. Blend the previously soaked 2 hours in ¼ cup of water 2 teaspoons of sesame seeds.
– use turmeric in rheumatoid arthritis – this spice reduces the level of arachidonic acid, which contributes to their formation and additionally cleanses and unclogs toxin elimination channels.
– make a paste of crushed garlic and water and brush it on the affected or painful place
– apply clove oil during the massage, which will relieve pain caused by rheumatic changes.
– avoid oil massages – replace them with dry ones, try not to sleep during the day – sleep increases kapha energy, which slows digestion and metabolism.
– practice yoga, pilates or other low-intensity exercises regularly to relieve joint stiffness, improve flexibility and strengthen the entire skeletal system without applying pressure to aching joints.