fbpx

Moja siostra miała tak przy trzech ciążach. Wiele koleżanek leżało w ciąży na podtrzymaniu lub miały zakładane pesary. I zawsze myślałam, że z moim trybem życia to raczej niemożliwe, żeby i mi się przytrafiło. A tu jednak trzecia ciąża z ogromnym dzieckiem i za dużo obowiązków na głowie zrobiły swoje. Szyjka skraca mi się dość szybko więc zaleceniem lekarskim, kiedy mogę, w przewie od pracy odpoczywam (sic). Czyli leżę z laptopem przed sobą i pracuję zamiast fizycznie to umysłowo:) Pitta jest jednak nieznośna, nie pozwala nawet na chwilę bezczynności:) Podziwiam kobiety, które potrafią tak leżeć, nic nie robić i czerpać z tego przyjemność. Czytać książki, gazety i myśleć o niebieskich migdałach, gdy tymczasem ja przygotowując się na leżenie musiałam zrobić już wszystkie gruntowne porządki i w domu i na podwórku, bo inaczej sumienie by mnie zeżarło…Jak ja nie lubię u siebie tej pitty!
Chyba już kiedyś pisałam o zakazach dla ciężarnych obowiązujących w ajurwedzie. Nawet jeśli tak, to dobry moment na odświeżenie tego tematu:) 
Według ajurwedy kobiecie w ciąży nie wolno podnosić ciężkich rzeczy, siedzieć lub leżeć w jednym miejscu przez dłuższy czas, przejadać się, pić alkoholu, jeść nadmiernych ilości mięsa i ostrych przypraw. Ne do końca wskazany jest również częsty seks. Nie wolno też uczestniczyć w sytuacjach pełnych napięcia, stresu, złości i strachu, bo emocje te mogą przenieść się na dziecko. Masaże, których efekt polega na uwolnieniu z toksyn tkanek ciała i skierowaniu ich do krwioobiegu, z przyczyn oczywistych (transmisja toksyn poprzez krew do płodu) są również zakazane. Do takich masaży należą: masaże pobudzające receptory, np. masaż stóp czy dłoni, oraz masaże rozluźniające i oczyszczające oparte na technikach jogi. W przypadku zagrożenie przedwczesnym porodem nie wolno się śmiać oraz masować brzucha. 

Czas potraktować to wszystko na poważnie, zwłaszcza te sytuacje pełne napięcia, które z dziećmi są nieodłącznym elementem życia codziennego:) 
My sister had three pregnancies like that. Many of my friends were pregnant and need support to maintain it or had assumed pesars. And I always thought that with my lifestyle it was rather impossible that it happened to me. And here, however, the third pregnancy with a huge child and too many duties on my head did their job. So a doctor’s recommendation is resting from the work (sic). So I lie with my laptop in front of me and I work mentally instead of physically 🙂 Pitta, however, is unbearable, does not allow even a moment of inactivity 🙂 I admire women who can lie so, do nothing and enjoy it. Read books, newspapers and think about blue almonds, while in the meantime, preparing myself for lying down, I had to do all the cleaning works at home and in the yard, otherwise my pangs of conscience would eat me … How I do not like this pitta!
I think I wrote about prohibitions for pregnant women in Ayurveda. Even if it is, it’s a good moment to refresh this topic 🙂
According to the Ayurveda pregnant woman can not lift heavy things, sit or lie in one place for a long time, overeat, drink alcohol, eat excessive amounts of meat and spicy spices. Finally, frequent sex is also not recommended. Also, do not participate in situations full of tension, stress, anger and fear, because these emotions can move to a child. Massages, the effect of which is to release toxins from body tissues and direct them to the bloodstream, for obvious reasons (transmission of toxins through the blood to the fetus) are also prohibited. Such massages include: stimulation such as foot and hand massage, as well as relaxation and cleansing massage based on yoga techniques. In the case of a threat of premature delivery, one can not laugh and massage the stomach.
It’s time to take all this seriously, especially those situations full of tension, which with children are an inseparable part of everyday life 🙂