fbpx
Nie bez przyczyny staramy się na co dzień pachnąć świeżo i przyjemnie. Jeszcze większe znaczenie nasz zapach ma dla partnera – nie tylko ten naturalny, ale także używane perfumy czy inne kosmetyki, których celem jest intensyfikacja doznań. W ajurwedzie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do zapachów (w rozpylaczu, świecach, olejkach, kosmetykach, kadzidłach oraz jedzenia czy napojów) odpowiednich dla danego typu psychosomatycznego 
Z zapachem połączony jest żywioł ziemi, a z funkcji organizmu wydalanie. Właśnie z tego połączenia wynika fakt, że problemy z usuwaniem resztek pokarmowych z organizmu skutkują brzydkim zapachem z ust i całego ciała. Dbanie o dobrze prosperujący układ pokarmowy jest gwarancją przyjemnego zapachu całego ciała na równi z higieną jamy ustnej, która nadaje świeżości oddechowi. Prócz czyszczenia samych zębów należy jeszcze oczyścić z nalotu język – oczyszczenie języka zapobiega brzydkiemu zapachowi, chroni przed bakteriami i sprawia, że pokarm lepiej smakuje. 
Z utrzymaniem przyjemnego zapachu najczęściej problemy mają osoby o przewadze pitty. Ich pot jest kwaśny, co powoduje rozprzestrzenianie się tego zapachu na obszar całego ciała i przesiąkanie nim skóry czy włosów. Kwaśny pot jest oznaką nadmiaru pitty lub żywiołu ognia w ciele i jest do zniwelowania przy zachowaniu odpowiedniej diety i higieny osobistej. Kurację należy zacząć od zdecydowanej diety anty-pitta, unikając kwaśnych, słonych i ostrych smaków. Również alkoholu oraz mięsa. Generalnie w diecie powinny natomiast znajdować się produkty o gorzkim lub cierpkim wychładzającym smaku, np sałaty, zioła, neem, aronia itd. Polecam pastę składająca się z 3 ziół: bibhitaki, kurkuma, drzewo sandałowe, w równych proporcjach. Ta pasta nie tylko leczy i zapobiega nawrotom infekcji skóry takim jak zapalenia, pryszcze, wągry, wysypki, pokrzywki itp. ale też pomaga pozbyć się łojotoków i reguluje pracę gruczołów potowych. Można też chodzić po świeżo zerwanych liściach mięty – ma to działanie silnie wychładzające. Do kąpieli można dodawać wychładzających olejków, balansujących pittę; są ściągające, redukują ilość wydzielin, wysuszają, wiążą tkanki ciała, zatrzymują krwawienia i sprzyjają leczeniu ran: cajuputi, nagietek, cytryna, szafran, kurkuma, krwawnik. 
Do zapachów najbardziej pobudzających mężczyzn należą
– hipnotyzująca tuberoza 
– relaksujące piżmo 
– wzmacniający pożądanie cynamon: pobudza zmysły, poprawia krążenie, pobudza libido i zwiększa potencję 
-euforyczny jaśminowy : pozwala na dłuższe doznania erotyczne 
– aktywizujący patchouli: stymuluje układ nerwowy, pobudza aktywność seksualną 
Zapachy, które lubią kobiety
– rozluźniający ylang ylang: łagodzi napięcia, pozwala pozbyć się niepokoju, relaksuje 
– słodki olejek różany: chyba najbardziej znany jako podnoszący libido u kobiet; uznawany za „zapach miłości” towarzyszył kochankom już od starożytności; poprawia nastrój, łagodzi niepokoje, wyzwala pewność siebie, reguluje wydzielanie hormonów płciowych 
– odprężające drzewo sandałowe 
– rozmarynowy – silny i stanowczy jak mężczyzna 
Do stymulacji i zwiększenia doznań można też wykorzystać naturalne zapachy, które daje natura uprawiając miłość w ich otoczeniu. Takie zapachy ma na przykład morska bryza, górskie powietrze, malinowe chruśniaki, las iglasty lub gaj cytrusowy. Dreszczyk emocji towarzyszący takim okolicznościom przyrody podnosi również libido, działa więc zdecydowanie na plus. 
Biorąc pod uwagę potrzeby osoby o przewadze energii wata, zapachy wprowadzające w zmysłowy nastrój i przywracające naturalną harmonię w organach płciowych to: arcydzięgiel, szałwia, róża, szafran, jaśmin, wanilia, tuberoza , geranium, ylang ylang, patchouli, drzewo sandałowe czy nag champa. 
Olejek z aloesu to jedyny dla osób wata należący do grupy „odżywczych afrodyzjaków” – jego zadaniem jest nie tylko nawilżenie okolic intymnych i łagodzenie otarć w tym rejonie ale także wzmacnianie i odżywianie narządów płciowych po przebytych dolegliwościach oraz łagodzenie bólów menstruacyjnych i usprawnianie wypływu krwi menstruacyjnej. 
Osoby o przewadze energii pitta potrzebują wychładzających w naturze olejków kwiatowych: róża, rumianek, szafran, jaśmin, drzewo sandałowe czy magnolia będą odpowiednie by delikatnie pobudzić zmysły. 
Osoby z dominacją kaphy są z reguły powolne, leniwe i potrzebują więcej stymulantów. W takim przypadku pomocne będą olejki rozgrzewające, dodające energii i poprawiające nastrój np. cynamonowy, goździkowy, anyżkowy, cyprysowy, cytrynowy, różanecznikowy. 
Afrodyzjaki zapachowe pobudzające system endokrynny do wydzielania hormonów płciowych to przede wszystkim: goździki, czosnek, jaśmin, gałka muszkatołowa, cebula, róża, szafran, damiana.

 Our fragrance is important for the partner – not only the natural, but also used perfumes or other cosmetics, which aim to intensify the experience. In Ayurveda, a lot of attention is paid to the scents (in the atomizer, candles, oils, cosmetics, incense, and food or drinks) suitable for the type of psychosomatic

The element of earth is connected to the fragrance, and excretion from the body’s functions. It is precisely from this combination that the problems with removing food residues from the body result in bad smell from the lips and the whole body. Caring for a thriving digestive system is a guarantee of a pleasant smell of the whole body. In addition paralelly cleaning the teeth themselves, you need to clean the tongue of the coating – cleansing the tongue prevents bad smell, protects against bacteria and makes food taste better.

Most often pitta people have problems maintaining a pleasant smell. Their sweat is acidic, which causes this fragrance to spread throughout the entire body and soak through the skin or hair. Acid sweat is a sign of excess pitta energy or fire element in the body and can be eliminated by maintaining a proper diet and personal hygiene. The treatment should be started with a firm anti-pitta diet, avoiding sour, salty and sharp flavors. Also alcohol and meat. In general, the diet should contain products with a bitter or tart cooling taste, e.g. lettuces, herbs, neem, chokeberry, etc. I recommend a paste consisting of 3 herbs: bibhitaki, turmeric, sandalwood, in equal proportions. This paste not only heals and prevents the recurrence of skin infections such as inflammation, pimples, blackheads, rashes, urticaria etc. but also helps to get rid of seborrhea and regulates sweat glands. You can also walk on freshly picked mint leaves – it has a strong cooling effect. You can add cooling oils balancing pitta to the bath; they are astringent, reduce the amount of secretions, dry out, bind body tissues, stop bleeding and promote wound healing: cajuputi, calendula, lemon, saffron, turmeric, yarrow.

The most stimulating men’s scents include:
– mesmerizing tuberose
– relaxing musk
– craving cinnamon: stimulates the senses, improves circulation, stimulates libido and increases potency
-euphoric jasmine: allows for longer erotic sensations
– activating patchouli: stimulates the nervous system, stimulates sexual activity

Fragrances that women like:
– relaxing ylang ylang: relieves tension, allows you to get rid of anxiety, relaxes
– sweet rose oil: probably the best known as raising libido in women; recognized as the „smell of love” has accompanied lovers since antiquity; improves mood, relieves anxiety, releases self-confidence, regulates the secretion of sex hormones
– relaxing sandalwood
– rosemary – strong and firm as a man

To stimulate and increase the sensations, you can also use natural fragrances that nature gives by cultivating love in their surroundings. Such smells are, for example, sea breeze, mountain air, raspberry bushes, coniferous forest or citrus grove. The thrill of such natural circumstances also raises libido, so it definitely works in plus.

Taking into account the needs of a person with a predominance of vatta, fragrances that bring a sensual mood and restore natural harmony in the genitals are: angelica, sage, rose, saffron, jasmine, vanilla, tuberose, geranium, ylang ylang, patchouli, sandalwood and nag champa .

Aloe vera belongs to the group of „nourishing aphrodisiacs” – its task is not only to moisturize the intimate areas and to alleviate abrasions in this area, but also to strengthen and nourish the genitals after ailments and to relieve menstrual pain and improve menstrual blood flow .

People with a predominance of pitta energy need cooling flower oils in nature: rose, chamomile, saffron, jasmine, sandalwood and magnolia will be suitable to gently stimulate the senses.

People with kapha domination are usually slow, lazy and need more stimulants. In this case, warming, energizing and mood-improving oils will be helpful, e.g. cinnamon, clove, anise, cypress, lemon, rhododendron.

Fragrance aphrodisiacs that stimulate the endocrine system to secrete sex hormones are primarily: cloves, garlic, jasmine, nutmeg, onion, rose, saffron.